Hiện tại Server cũng đang thưa dần người chơi, mà anh em trong Team vì đang bận 1 số việc nên không thể dành thời gian quản lý cho Server.

Sau khi thống nhất ý kiến trong Team lại, và quyết định mở Server Free để anh em PK - Giải Trí sau những giờ học, làm việc căng thẳng.

Bắt đầu từ
12h00 ngày 10 tháng 8 chuyển máy Võ Lâm Hoài Niệm thành máy chủ Hoài Niệm Miễn Phí
Và hỗ trợ người chơi với mức tôi đa để các bạn lấy việc giải trí và PK là chính.


EXP rate : x30 VNG

Hỗ trợ tân thủ miễn phí :
 • Nhận Cấp 120
 • Nhận Skill 90
 • Nhận Skill 120
 • 4 Món An Bang ( khoá vĩnh viễn )
 • 12 Tiếng Tiên Thảo Lộ
 • Ngựa Bôn Tiêu ( thời hạn 1 tháng )
 • Thần Thành Phù ( thời hạn 1 tháng )
 • Thổ Địa Phù ( thời hạn 1 tháng )Cấp 130
 • Vũ Khí HKMP ( khoá vĩnh viễn, không thời hạn ) • Cập nhật tính năng luyện skill 120 tại Dược Vương Cốc, đối thoại với NPC Đạo Nhân Què xem chi tiết...!


 • Cập nhật tính năng đi thuyền Phong Lăng Độ qua bờ bắc Phong Lăng Độ săn phôi tím 1 đến 6 dòng.


 • Cập nhật shop đạo cụ TK đổi nguyên liệu khảm nạm, huyền tinh…vv


Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014

1 số chức năng và tính năng của Võ Lâm Hoài Niệm :
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 801x623.
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 794x595.
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x625.
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014 This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 804x628.
Võ Lâm Hoài Niệm Chuyển Đổi Máy Chủ Miễn Phí 10/08/2014

Những chức năng còn lại Team sẻ sắp xếp lại để các bạn có thể hoạt động đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn hơn.
Máy chủ Hoài Niệm Miễn Phí nơi thoả niềm đam mê…!