Nhằm tạo không khí sôi động, ngày càng đông vui cho Server cũng như cơ hội cho Member mới tiếp cận với Server Thần Hổ, nay BQT chính thức Open sự kiện "Đua Tóp Máy Chủ Thần Hổ".

Server: Thần Hổ.
Phiên Bản: CTC-SHXT


Trang chủ:
http://jxthanho.com/
Yahoo Sup: hotro.thanho
Diễn đàn: Click
Tải Game: Click

Thời Gian Bắt Đầu Open Server 15h Ngày 10/08/2014: 3 Giờ Chiều Hôm Nay.

Thời Gian Kết Thúc Đua Tóp 15h Ngày 12/08/2014: 3 Giờ Chiều.

Phần Thưởng Đua Tóp Sẻ Cập Nhật Trang Chủ:

**Nội dung hỗ trợ:
-Level 20
-Free 1 Skill 9x.
-Set Kim Phong.
- X2 Exp [2 Tiếng]
-Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 130, Nhận Máu(Luyện Công) Free đến Level 130, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.


[/COLOR][/B][/SIZE]
**Giới thiệu những tính năng cơ bản Server.

-Auto ingame thông minh.
-Post Item, Bày Bán(Sắp update).
-Trang bị: AB, ĐQ, Nhu Tình, Hiệp Cốt, Item Xanh.Trang Bị Tím
-Skill: 9x, hỗ trợ lẫn nhau giữa 5x 1x 3x 6x và 9x.
-Option trang bị: trung bình kháng 15--19%, hiệu ứng 10-30%, đồ maxoption rất hiếm và chỉ xuất hiện ở Boss HK.
-Drop x4 so với VNG.
-Công Thành Chiến dạng trụ 100% VNG.
-Chuyển Sinh.
Tất nhiên không thể thiếu các hoạt động: Tống Kim, PLĐ, Vượt Ải, Liên Đấu, Dã Tẩu,Phong Kỳ, Hoa Đăng,Lôi Đài,Vận Lương,...Còn nhiều tính năng khác.

**Cam kết:
Support nhiệt tình.
Không tham gia game.
Không bán đồ trong game.

Pót Item
[JX Phiên Bản CTC-SHXT] Hôm Nay Open Server Thần Hổ 15h Ngày 10/08/2014

Phong Kỳ
[JX Phiên Bản CTC-SHXT] Hôm Nay Open Server Thần Hổ 15h Ngày 10/08/2014

Lôi Đài
[JX Phiên Bản CTC-SHXT] Hôm Nay Open Server Thần Hổ 15h Ngày 10/08/2014

Vận Lương
[JX Phiên Bản CTC-SHXT] Hôm Nay Open Server Thần Hổ 15h Ngày 10/08/2014

Công Thành
[JX Phiên Bản CTC-SHXT] Hôm Nay Open Server Thần Hổ 15h Ngày 10/08/2014

Còn nhiều hoạt động khác các bạn tham gia để biết thêm chi tiết nhé!

---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 11:55 AM ----------

Server: Thần Hổ.
Phiên Bản: CTC-SHXT


Trang chủ:Click
Yahoo Sup: hotro.thanho
Diễn đàn: Click
Tải Game: Click

Thời Gian Bắt Đầu Open Server 15h Ngày 10/08/2014: 3 Giờ Chiều Hôm Nay.

Thời Gian Kết Thúc Đua Tóp 15h Ngày 12/08/2014: 3 Giờ Chiều.

Phần Thưởng Đua Tóp Sẻ Cập Nhật Trang Chủ:

**Nội dung hỗ trợ:
-Level 20
-Free 1 Skill 9x.
-Set Kim Phong.
- X2 Exp [2 Tiếng]
-Ngựa Túc Sương.
Vòng Mộng Diệp(60 Skill) Đến Level 130, Nhận Máu(Luyện Công) Free đến Level 130, Hỗ Trợ Mua Máu Giá 5 Lượng Tại Hiệu Thuốc.