Chinh Thức Open Beta 5/3 đến hết 9/3
link : http://choiphongvan.net/home
Miễn Phí Mọi Thứ
Thông Tin Sever : Việt hóa 97% , + Thông linh max mới nhất, Ma Thân 11 , Phi Phong 11, Chiến Giám 15, Thập Cường 12, Long Nguyên 8, Xích Hỏa Thần Công 10
Kỳ Trân Dị Bảo Thiên Thu Chính Khí, Vạn Thế Kiếp Tâm, Cường hóa max +40, Long Văn tầng 1 đến 20
Cày cấp không giới hạn level 999, bộ trang bị Thiên Mệnh cấp 150, Thần Thoại cấp 200, Tử Thần cấp 250, Sát Thần cấp 300
Thời trang Mùa Hè, Panda, Vương Hạ, Thịnh Hạ, Cửu Vĩ Hồ, Vũ khí mới Lưỡi Hái Tử Thần, Sát Thần Chùy
--------------BETA ĐUA TỐP LEVER--------
Tốp 1 : 500.000knb
Tốp 2 : 300.000knb
Tốp 3 : 200.000knb
Tốp 4 : 100.000knb
Tốp 5 : 50.000knb
Tốp 6 - 10 : 30.000knb
Vài Hình ảnh Sever
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào
Phong Vân H20 BETA Miễn phí tất cả chiến ngay nào