Sở Hán Vương Việt hóa
Free VIP 3 + 5.000.000 vàng
Đăng Nhập:http://xoai.top/UserCenter/Login.php
Đăng Ký:http://xoai.top/UserCenter/Register.php
*** Even nhận KNB tân thủ:
Even nhận thêm 100.000.000 KNB khi các bạn tiến hành Like trang và đăng link game: http://xoai.top/ lên một diễn đàn game bất kì.
Cuối cùng inbox tin nhắn cho trang Fanpage để nhận thưởng. ( Mỗi tk FB hợp lệ được tham gia 1 lần)
*** Server hiện tại bán vip giá như sau:
- Vip 5 = 20k tặng kèm 200 triệu KNB.
- Vip 7 = 50k tặng kèm 300 triệu KNB.
- Vip 10 = 100k tặng kèm 700 triệu KNB.
- vip 12 = 200k tặng kèm 1 tỉ KNB.
(Vào tin nhắn trang Fanpage của game để liên hệ mua nhé!)
*** Ngoài ra tỉ lệ nạp card là: 10k = 50 triệu KNB.(x2 tỉ lệ vào thứ 7, chủ nhật)