[Phong Vân Pro] Khai Mở Máy Chủ S1 Nhất Kiếm, Miễn Phí VIP 10 Khi Tạo Nhân Vật
I:/ Thông Tin Về Thời Gian Open Beta
Open Beta Chính Thức Vào Lúc : 10:00 06/3/2016.
Máy Chủ : S1 Nhất Kiếm
Trang chủ: http://PhongVanPro.Com/
Đăng ký : http://PhongVanPro.Com/
Đăng nhập: http://PhongVanPro.Com/
x50% giá trị nạp thẻ trong ngày đầu open
II:/ Tính Năng Nhận Miễn Phí VIP 10

[Phong Vân Pro] Khai Mở Máy Chủ S1 Nhất Kiếm, Miễn Phí VIP 10 Khi Tạo Nhân Vật
III:/ Tỉ Lện Nạp Thẻ Của Game
10.000 VNĐ = 1.000.000 KNB
20.000 VNĐ = 2.000.000 KNB
50.000 VNĐ = 5.000.000 KNB
100.000 VNĐ = 10.000.000 KNB
Khuyến Mãi
200.000 VNĐ = 30.000.000 KNB
500.000 VNĐ = 70.000.000 KNB
1.000.000 VNĐ = 13.000.000 KNB

[Phong Vân Pro] Khai Mở Máy Chủ S1 Nhất Kiếm, Miễn Phí VIP 10 Khi Tạo Nhân Vật
[/COLOR]