[KIEMTHE24H.COM] - Tri Ân Người Chơi Mới 08/03
Khai mở máy chủ mới :PHI LONG KIẾM
Alphatest : 10:00 ngày 29/02/2016 đến 07:00 ngày 03/03/2016
Open chính thức: 10:00 ngày 03/03/2016
Đua Top Open: 10:00 03/03/2016 đến 23:00 ngày 20/03/2016
Đua Top TEST: 10:00 29/02/2016 đến 23:00 ngày 02/03/2016

[KIEMTHE24H.COM] - Tri Ân Người Chơi Mới 08/03

Trang chủ : http://kiemthe24h.com
Diễn Đàn : http://diendan.kiemthe24h.com
Fanpage : https://www.facebook.com/pri.kiemthe24h
Yahoo : gm_kiemthe24h


[KIEMTHE24H.COM] - Tri Ân Người Chơi Mới 08/03


TRI ÂN NGƯỜI MỚI

  • LEVEL 110
  • SÉT ĐỒ 10X CƯỚNG HÓA 12
  • 300 TIỀN DU LONG
  • 2400 NGŨ HÀNH HỒN THẠCH
  • NGỰA TÂN THỦ
  • 3 TÚI 24 Ô
  • 20 HÒA THỊ BÍCH
  • 10 HUYỀN TINH 9
  • 10v ĐỒNG KHÓA
  • 500V BẠC KHÓA