BÁN HỆ THỐNG GAME : "RIKVIP.COM"
Share CODE GAME BÀI RIKVIP.COM

♦ LÀM WEBGAME THEO YÊU CẦU, LÀM GAME VÀ PHÁT TRIỂN GAME MOBILE .
Share CODE GAME BÀI RIKVIP.COM
♦ CODE CHUẨN CỦA GAME RIKVIP Y NGUYÊN KHÔNG LỆCH 1 LI.
Share CODE GAME BÀI RIKVIP.COM

II : LIÊN HỆ VÀ CÁCH THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN

1 : LIÊN HỆ THEO SỐ ĐIỆN THOẠI : 098.236.0098

2 : THỎA THUẬN MUA BÁN

3 : KÝ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ MUA BÁN VÀ BẢO HÀNH GAME.