update 1 số tính năng như sau :

1 : bán thêm đá cường hóa 1 2 3 trên kỳ trân các ( thương Thành )
2 : thêm phần thưởng đá Thần Binh trong tích lủy nạp
3 : thêm đá EXP thần Binh trên thương thành
4 : ra mắt tính năng đổi đồng ra Bạc
5 : ra mắt tính năng đổi hoạt lực ra Bạc
6 : hoạt động like + share nhận bạc hàng ngày

Hướng dẫn các bạn cày Bạc mà ko cần nạp : các bạn chỉ việc train quái ra đồng Hoặc Hoạt lực , Xong dùng hoạt lực Và đồng đổi ra bạc thôi

Giang Hồ Vần Kiếm Free 1Tr Bạc Khóa Ra Server2 19h Cày Cuốc - Train Quái Ra Vàng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kèm theo bản update mình sẻ ra thêm 1 server mới với tính năng cáy cuốc và 1 số thay đỏi sau
Server Mới 7h Ngày 21.3.2016
1 : không bán đá thú cưởi = Bạc Khóa để mang tính công bằng và cày cuốc chính hiệu
2 : ra mắt tính năng đổi đồng ra Bạc
3 : ra mắt tính năng đổi hoạt lực ra Bạc
Hướng dẫn các bạn cày Bạc mà ko cần nạp : các bạn chỉ việc train quái ra đồng Hoặc Hoạt lực , Xong dùng hoạt lực Và đồng đổi ra bạc thôi
http://vankiemgiangho.sytes.net/
Hổ Trợ
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011562338856