Sua Pedisure có thể dùng trực tính và lâu dài cho đến khi bé 10 tuổi vì Pedisure cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Trẻ có dinh dưỡng đầy đủ và cân đối sẽ tăng trưởng tốt và khỏe mạnh, không bị suy dinh dưỡng hay béo phì. Đã có nhiều nghiên cứu lâm sàng chứng minh dùng Pediasure lâu dài rất tốt cho trẻ trong việc bắt kịp và giữ vững đà tăng trưởng hoàn hảo.
can hệ mua sữa Pediasure Úc nắp tím : 0903973093
website: vnsua.com