Server vừa bắt đầu mở test
Một vài hình ảnh trong game
Hệt Long Tướng Đang Free TEST

Hệt Long Tướng Đang Free TESTHệt Long Tướng Đang Free TEST

Lưu ý khi đăng kí nhớ click vào như hình để nhận VIP nhé
Chọn game Loạn thế tam quốc để chơi
Có cả công thành xưng đế nửa nhé ( Nhưng cái này đã open rồi không còn test)
Hệt Long Tướng Đang Free TEST

Hệt Long Tướng Đang Free TEST

Sau đây là link đăng ký tài khoản : http://loanthetamquoc.tk