Server vừa bắt đầu mở test
Một vài hình ảnh trong game
Loạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIP

Loạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIPLoạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIP

Loạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIP
Loạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIP
Lưu ý khi đăng kí nhớ click vào như hình để nhận VIP nhé


Chọn game Loạn thế tam quốc để chơi
Có cả công thành xưng đế nửa nhé ( Nhưng cái này đã open rồi không còn test)
Loạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIP

Loạn Thế Tam Quốc Dạng Bày Trận  Chiến Thuật Đang Free Full vàng và VIP

Sau đây là link đăng ký tài khoản : http://loanthetamquoc.tk