14h - 1/4 - Khai mở máy chủ Siêu Chém - Free 999999999 KNB

Thông tin máy chủ :
DONATE : 10.000 VNĐ = 750.000 KNB ( Đã khuyến mại 50%)
TẶNG : 100.000.000 KNB

Trang Đấu Thiên : http://dauthien2.zuzugame.com
Cổng game : http://zuzugame.com
Tính năng TRAIN KNB – ĐỊA CUNG 9