Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Sẽ luôn kiên quyết bảo vệ chủ quyền Sáng 2/4, sau khi vừa nhậm chức, Người kế nhiệm chủ tịch Trương Tấn Sang Trần Đại Quang đã cầm trên tay lên cuốn Hiến pháp, thực hiện nghị thức tuyên thệ tại Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu, 452 đại biểu trong số 483 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, (chiếm 91,5% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo kết quả kiểm phiếu, 452 đại biểu trong số 483 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Trần Đại Quang làm chủ toạ nước, (chiếm 91,5% tổng số đại biểu Quốc hội).

8h40 sáng nay, Quốc hội phê duyệt quyết nghị bầu chủ toạ nước. Với 460 phiếu nhất trí trong tổng số 465 đại biểu biểu quyết, ông Trần Đại Quang đã chính thức trở nên Chủ tịch nước kể từ hôm nay, 2/4.

8h45, tân Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ, theo quy định tại Hiến pháp.

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối giáp với giang san, với quần chúng và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tôi nguyện nạm đoàn luyện phấn đấu hoàn tất tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và quần chúng. # giao phó", tân chủ toạ nước tuyên thệ.

Ngay sau nghi tiết, chủ toạ nước Trần Đại Quang xúc động cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với cá nhân ông.

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước và chủ toạ Hội đồng Quốc phòng - An ninh, ông Quang nguyện làm khôn cùng mình phụng sự sơn hà, phục vụ dân chúng; kế thừa truyền thống của dân tộc và kinh nghiệm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, Kiên quyết và bền chí bảo vệ chắc chắn độc lập, chủ quyền, chu toàn cương vực, lợi. và an ninh nhà nước; thúc đẩy công cuộc đổi mới, chủ động và hăng hái hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế giới.

Hành động kiên quyết bảo vệ biển đảo của chủ tịch Trần Đại Quang

chủ toạ nước Trần Đại Quang tuyên thệ.

Tân chủ toạ nước Trần Đại Quang cũng chuyển lời cảm ơn tới ông Trương Tấn Sang và các vị tiền nhiệm đã hết dạ phụng sự vì giang sơn, quần chúng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang năm nay 60 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông là giáo sư, tấn sĩ Luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, đại biểu Quốc hội khóa 13.

Tốt nghiệp trường Cảnh sát dân chúng, ông làm cán bộ ở Cục Bảo vệ chính trị I, II (Bộ Nội vụ), rồi Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II.

Từ 1989 đến 1991, ông học lý luận cao cấp tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, sau đó làm Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh. Năm 1996 ông lên làm Cục trưởng.

Đến năm 2000, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), ba năm sau được thăng hàm thiếu tướng.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 năm 2011, ông được chuẩn y trả trưởng Công an, được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng. Một năm sau ông được chủ toạ nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm đại tướng

thời kì còn lại của ngày 2/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm, giới thiệu, bỏ phiếu kín bầu Phó chủ toạ Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ toạ Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán quốc gia.