------vào lúc 8h00 05/04/2016 tưng bừng khai mở máy chủ s3 với nhìu ưu đãi sự kiên đua top diễn ra cho mọi người...:
+top cấp: - top 1: 200000 knb
- top 2: 100000 knb
- top 3: 70000 knb
- top 4 đến 10: 30000 knb
+top lc : - top 1: 1000000 knb
- top 2: 700000 knb
- top 3: 500000 knb
- top 4 đến 10 : 200000 knb--- km 150 % giá trị thẻ nạp từ 8h00 05/04/2016 đến 8h00 07/04/2016 cho tất cả các mệnh giá
--- event fanpage: Like + chia sẻ công khai + tag tên 30 người ban theo cú pháp sau ( tag tên 30 người bạn + tên tài khoản + tên nhân vật) để được nhận ngay 30000 knb
--- bqt sẽ tiến hành phát quà theo 2 đợt
+ đợt 1 : 11h đến 12h
+ đợt 2 : 16h đến 17h
--- shop 10v giá khủng bất ngờ cho a e cày cuốc!!!!
THAM GIA NGAY: TRANG CHỦ: http://phongvanchien.com/
FANPAGE :https://www.facebook.com/phongvanchienok/
Open máy chủ s3 phong vân chiến nhìu ưu đã hấp dẫn shop 10v!!!
Open máy chủ s3 phong vân chiến nhìu ưu đã hấp dẫn shop 10v!!!
Open máy chủ s3 phong vân chiến nhìu ưu đã hấp dẫn shop 10v!!!