17h ngày 5/4 HôM nay - Khai Mở Máy Chủ Huyền Thiên 13 - Nạp 10.000 = 1.500.000 KNB

Trang chủ : http://huyenthien.net
♥Tặng 100.000 KNB khi tạo TK
Open Máy chủ Huyền Thiên 13 vào 17h ngày 5/4
Giá trị thẻ nạp cực rẻ :
10.000 VNĐ = 1.500.000 KNB
20.000 VNĐ = 3.000.000 KNB
100.000VNĐ = 15.000.000 KNB
Đua top lực chiến từ 05/04 đến hết ngày 12/04
Hạng 1 : 30.000.000 KNB
Hạng 2 : 20.000.000 KNB
Hạng 3 : 10.000.000 KNB