[IMG]Thiết Huyết Hoàng Thành ra mắt S5 tặng Siêu code 10 triệu[/IMG]
Thiết Huyết Hoàng Thành ra mắt S5 ngày 07/05/4/2016 vs vip code Siêu Khủng. Tham gia ngay nhá