Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Bảng Ngọc Bổ Trợ Yasuo

Ngọc tím bậc III: +4.5% tốc độ đánh (x3) Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Ngọc đỏ bậc III: +0.95 sát thương vật lý (x9) Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Ngọc vàng bậc III: +1.41 máu mỗi cấp (+24.0 máu khi tướng cấp 18)(x9) Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Ngọc xanh bậc III: +0.17 kháng phép mỗi cấp (3.0 khi tướng đạt cấp 18) (x9) Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6

Cộng Điểm Bổ Trợ Yasuo

Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cộng diểm kỹ năng cho Yasuo

Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Trên đây là cách cộng điểm yasuo cơ bản: Level 1 lấy E: sau đó ưu tiên Q -> E -> W. R theo cấp độNgoài ra bạn có xu hướng ảo diệu Yasuo hoặc farm bằng kỹ năng E (mình cũng đang cộng cách này) thì theo cách lấy kỹ năng: E -> Q -> W. R cộng theo cấp độ.Phép Bổ Trợ Cho Yasuo

Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cũng có thể dùng Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6 thay cho Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6 mạnh mẽ hơn trong lúc pkCách Lên Đồ Cho Yasuo

Trang Bị Khởi Đầu Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Trang Bị Ban Đầu Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Trang Bị Khuyên Dùng Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Giày cho Yasuo Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Trang Bị Hoàn Chỉnh Phổ Thông Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Trang Bị Hoàn Chỉnh Đối Đầu Đội Hình Tank Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Trang Bị Hoàn Chỉnh Đối Đầu Đội Hình AP(Nhiều khống chế) Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6
Cách Chơi Yasuo

– Combo cơ bản của yasuo là E và Q dùng để lả lướt cấu máu và tránh các kỹ năng định hướng của tướng địch. Mẹo để Q dễ chúng trước khi các bạn lao vào đánh hay Q trúng quái trước rồi áp sát đôi phương khi đó bạn sẽ dễ có phát Q thứ 2 trúng để tạo ra lốc và dễ hất tung tướng địch hơn– Một số lưu ý về kĩ năng Tường Gió (W) của Yasuo:+ Kĩ năng Tường gió có thể chặn các loại đạn bay, các đòn đánh thường+ Kĩ năng Tường gió (W) không chặn các kĩ năng xuất chiêu từ dưới mặt đất (như Cột lửa của Brand), trên trời (Như Siêu bom địa ngục của Ziggs) và các kĩ năng cũng như đòn đánh theo kiểu Lazer (Như đòn đánh thường của Vel’koz hay Cầu vồng tối thượng của Lux…)+ Các kĩ năng thi triển theo đường dài trên mặt đất thì sẽ dừng lại khi tiếp xúc dưới chân Tường gió (W).+ Trong giao tranh Tường Gió (W) nên được đặt đối diện với Xạ thủ của đối phương nhằm hạn chế tối đa nguồn sát thương từ chúng hoặc đặt trước khi các kĩ năng đạn đạo nguy hiểm của đối phương được tung ra.
Nguồn: Cách chơi yasuo, cách lên đồ, bảng bổ trợ Yasuo mùa 6