Trang chủ : srotuongphung.com
Diễn đàn : http://diendan.srotuongphung.com/forum.php
Quản lý tài khoản : http://taikhoan.srotuongphung.com/


Thân chào các lữ khách !

Sau hơn 2 năm Sro Tương Phùng vắng mặt tại làng Sro Private Việt Nam .
Nay BQT Sro Tương Phùng chính thức tập hợp lại cùng nhau xây dựng 1 Server hoàn hảo toàn diện nhất .

Alphatest : 13h 02/04/2016
Open Chính Thức : 18h 07/04/2016

Tải Game :
Link Full :Với các tính năng nổi bật

-Hệ thống server ổn định bậc nhất`
-Tỷ lệ drop chuẩn nhất
-Hệ thống tự động thông báo khi giả kim thuật thành công
-Hệ thống nhận lương Job hàng tuần
-Hệ thống chống buôn lậu 1s , chống thief 1s
-Full hệ thống Event ingame

Thông tin máy chủ :

-Race: Only Chinese
-Max Lv : 100
-Item : D10
-Exp/Sp Rate: 30x
-Party Exp/SP : 35x
-Drop Item : 5x
-Gold drop : 2x
-Skill Max : 100 - Mastery 300
-Rate Alchemy : Random
-Giới hạn 4acc/IP
-Giới hạn 5h xanh , 3h vàng

Hỗ trợ Alphatest :
-Full Sun D10
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold