📢 📢 📢 BQT XIN THÔNG BÁO 📢 📢 📢
AHATEST từ 20h ngày 5/4 tới 23h ngày 6/4 khi tham gia test đăng kí tài khoản các bạn sẽ nhận được 50.000.000 KNB không khóa để cùng trãi nghiêm Test game và thử sức PK mong các bạn PK vui Vẻ

APHATEST sever Phong Vân Loạn Chiến 20h ngày 5/4 - 23h ngày 6/4APHATEST sever Phong Vân Loạn Chiến 20h ngày 5/4 - 23h ngày 6/4APHATEST sever Phong Vân Loạn Chiến 20h ngày 5/4 - 23h ngày 6/4