Trích dẫn nội dung:

- ae vào chiến nhe ....................
- thằng hieukoi gì đó mầy vào đây này .... ăn ở thì cho người ta thương cở mầy thì 1 hít thôi bạn à .... căm mồm lại và biến ngay đi