Khai mở S2 - Nhị Kiếm - 8h ngày 11/08/14

* Hỗ trợ tân thủ

- Lên cấp 41

- Nhận bộ đồ Cam [Truyền Thuyết] 40

- [Nhất Kiếm] Vũ khí tân thủ (Mới ra)

- 1 Thú cưỡi cấp 8

- 500.000 Đồng

- 1x[20 Bội EXP đan]

- VIP Chí Tôn 365 ngày

- Khuyến mại 100% thẻ cào đến 15/08/2014


* Sự kiện đua TOP S2 - Nhị Kiếm

* Đua TOP Level

- 5 nhân vật đạt cấp 100 đầu tiên mỗi người nhận được 3.000.000 KNB + 1 set đồ 80 [Chí tôn]

* Đua TOP Lực chiến

- 5 nhân vật đạt lực chiến 500.000 đầu tiên mỗi người nhận được 5.000.000 KNB + 1 set đồ 80 [Nghịch thiên]+ 10 Ngọc [Xích tử] tùy chọn

* Đua TOP Thú cưỡi

- 5 nhân vật đạt max thú cưỡi đầu tiên mỗi người nhận được 3.000.000 KNB

* Đua TOP Chiến kỵ

- 5 nhân vật đạt max chiến kỵ đầu tiên mỗi người nhận được 3.000.000 KNB

*** Mọi thông tin cần hỗ trợ liên hệ : nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn

---------- Post added at 11:33 AM ---------- Previous post was at 08:07 AM ----------

Depppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 08-14-2014 at 08:35 AM ---------- Previous post was 08-13-2014 at 11:33 AM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222

---------- Post added at 08:19 PM ---------- Previous post was at 08:35 AM ----------

123333333333333333333333333333