Tạo một sân choi vui là chính với ae, server free hoàn toàn cả xu ngự các không cần nạp miết gì hết
các bạn vào game nhận đồ tại npc lễ quan
trang chủ: http://Volam24h.com/
trang tải game: http://volam24h.com/taigame.html
Mọi người vào game pk vui là chính nhé.