Huyết Đồ Long - Open Beta 14h 14/04/2016 - Game Chuẩn Việt Nam - 6 Loại Code Bạn Sẽ Làm Bá Chủ???



Webgame mới - Skill chuẩn đẹp - Gameplay chuẩn hay - PK chuẩn Việt Nam - Mỗi Ngày Tặng 1 Loại Giftcode khác nhau.

Huyết Đồ Long - Open 14h00 14/04/2016

Trang chủ: http://goo.gl/8aeZcn

Tặng Code chứa Lễ Kim VIP: HFRCVD98

Link Đăng Ký + Đổi Code: http://goo.gl/8aeZcn


Một số hình ảnh của game:


Huyết Đồ Long - Open Beta 14h 14/04/2016


Huyết Đồ Long - Open Beta 14h 14/04/2016


Huyết Đồ Long - Open Beta 14h 14/04/2016


Huyết Đồ Long - Open Beta 14h 14/04/2016


Huyết Đồ Long - Open Beta 14h 14/04/2016


Giftcode sài thả ga. Tại sao không cùng trải nghiệm game???