SOFTWARE do Công ty Đại Hàn phân phối không tính phí & chạy trên PC Windows của bạn và dễ dàng nghiên cứu để sử dụng , software giúp bạn xác định ai, vị trí và thời gian nào thì một người được phép vào cửa . Software sử dụng các cấu trúc dữ liệu SQL vì thế nó rất dễ dàng để bạn tích hợp với các hệ thống khác

Với option mở rộng tùy theo mục đích nhằm gia tăng tính chặt chẻ của hệ thống kiểm soát truy cập của bạn và nó cũng dễ dàng hơn để đăng ký quyền sử dụng.

SOFTWARE quản lý & điều khiển tất cả các đối tượng ra vào cửa và được điều khiển bởi Admin được ủy quyền

Một khi bạn đã tùy chỉnh giám sát hệ thống kiểm soát vào ra theo như mong muốn của bạn, phần mềm gửi tất cả các thông tin đến tất cả các đầu đọc kiểm soát ra vào IP. Các các máy quét thẻ hay vân tay IP xử lý tất cả các lệnh. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi mạng có tốc độ chậm các thiết bị quét thẻ hay vân tay IP vẫn hoạt động & có tất cả các dữ liệu cần thiết.

Phần mềm DaiHanCorp kiểm soát một số lượng không giới hạn các cửa ra vào & người sử dụng thẻ hay vân tay . Đây là một hệ thống phần mềm access control có tất cả tính năng kiểm soát ra vào cửa . Nó quản lý kiểm soát khá chi tiết các sự kiện liên quan đến bảo mật của hệ thống truy cập. Nó báo cáo tất cả các hoạt động liên quan đến hệ thống theo thời gian thực về hiện các sự kiện.

DAIHANCORP VIỆT NAM - HOTLINE 0968-737-424
EMAIL : MRVAN@DAIHANCORP.COM