tình hình là diễn đàn mình thừa cái vps ram 8Gb muốn làm 1 sv JX free 100% đúng nghĩa. mà lâu quá Ad không mò mẫn gì về jx nên tìm developer JX Linux ngon ngon

thông tin reply bên dưới or pm Y!m: pmqc

đây là thông tin vps

KenhGamez: Cần tìm developer JX ngon đã có sẵn VPS