Server GunzVN hiện tại là server thuần chất Gunz nhất trong các private gunz VN. Ngoài việc server free 100% chúng tôi luôn cố gắng mang lại sự cân bằng về tất cả cho member. Sau đây Admin cần một số ý kiến từ các bạn, mời các bạn vào forum cho cho chúng tôi biết những ý kiến riêng của các bạn như thế nào về việc nên xóa bỏ tag room hay không ?

Xin mời xem chi tiết tại đây : http://gunzvn.net/forum/showthread.php…

‪#‎Home‬ : http://gunzvn.net/gunz/index.php

‪#‎Forum‬ : http://gunzvn.net/forum/forum.php

‪#‎Fanpage‬ : https://www.facebook.com/gunzvnnet/