Game DKVS2 cực hot với nhiều ưu đãi lớn.

Trang chủ: http://baokiem.org?u=a2VsbHZpbnNoaWxldGtobA

Hỗ trợ cày quốc không hút máu

Hỗ trợ tân thủ cho những anh hùng chậm chân đến sau

Hệ thống chiến trường nâng cấp cực hot

Hệ thống boss được bổ sung rớt nhiều cực phẩm giá trị và KNB

Nhiều phụ bản train và có map train knb

Xin lỗi mọi người hiện tại mình chưa up được ảnh game lên nên xin mọi người thứ lỗi ạ