GUN8X.COM GUNBOUND SEASON 2

NIỀM ĐAM MÊ 1 THỜI THẾ HỆ 8X


[Gun8x.com] Gunbound trở lại - Một thời đam mê - Ai biết game này thì già cmnr


- Trang Chủ : http://gun8x.com/ ( Gun8x.com )

- Phiên bản : Gunbound Season 2 chuẩn quốc tế.

- Client + Server được giữ nguyên gốc, đẹp, chuẩn với server Gunbound nổi tiếng trên thế giới.

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể sống lại 1 ký ức GunBound 1 thời, Rất mong được sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Một vài hình ảnh :[Gun8x.com] Gunbound trở lại - Một thời đam mê - Ai biết game này thì già cmnr

[Gun8x.com] Gunbound trở lại - Một thời đam mê - Ai biết game này thì già cmnr

[Gun8x.com] Gunbound trở lại - Một thời đam mê - Ai biết game này thì già cmnr