Trang chủ: http://kiemthe14.com/
Tải game: http://kiemthe14.com/?page_id=42
Đăng ký: http://kiemthe14.com/?page_id=22
Facebook Giao Lưu: https://www.facebook.com/kiemthe14phai/
Diễn đàn: https://www.facebook.com/Kiếmthế...3012747648641/
CHƯƠNG I: HỖ TRỢ TÂN THỦ
VŨ KHÍ THẦN SA
[IMG]
[IMG]
A. PHẦN THƯỞNG THAM GIA
- Cấp 120
- Bộ trang bị bạch ngân + 14
- 100 Hòa Thị Bích
- 200 Mảnh linh hồn chi nhẫn
- 200 mảnh linh hồn hộ phù
- 1 sách kỹ năng 110
- Ngựa Trục nhật
- 05 Dây Thanh Ti
- Đồng hành 4 kĩ năng
- 3 túi 24 ô
- 1000 vạn bạc khóa
- 5 vạn đồng khóa
B. GIFTCODE
- 100 Hòa Thị Bích
- 5 Rương Cao Quý
- 5 vạn đồng khóa
- 1000 Tiền Du Long
CHƯƠNG II: ĐUA TOP HOẠT ĐỘNG
A. TOP TRANH ĐOẠT VÕ LÂM CAO THỦ (săn Boss)
* Qui tắc tính điểm:Thứ hạng được xét khi lọt vào 3 đội có tổng sát thương Boss cao nhất (tất cả thành viên trong đội đều được xếp vào danh sách xếp hạng)
* Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.
* Phần thưởng xếp hạng theo tuần:
Top 1:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 20
- Đá Thăng Cấp x 30
- Đá Tinh Luyện x 30
- Đồng xu x 01 vạn
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 15 vạn
- Bạc Khóa x 250 vạn
- Exp x 600 triệu
Top 2:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 15
- Đá Thăng Cấp x 25
- Đá Tinh Luyện x 25
- Đồng Xu x 8000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 10 vạn
- Bạc Khóa x 200 vạn
- Exp x 400 triệu
Top 3:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 10
- Đá Thăng Cấp x 20
- Đá Tinh Luyện x 20
- Đồng Xu x 5000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 8 x 01
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 150 vạn
- Exp x 300 triệu
Top 4-10:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 05
- Đá Thăng Cấp x 15
- Đá Tinh Luyện x 15
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 3000
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 100 vạn
- Exp x 200 triệu
Top 11-100:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 2000
- Đồng Khóa x 03 vạn
- Bạc Khóa x 50 vạn
- Exp x 100 triệu
TOP HÀNG LONG CHIẾN (PHI LONG ĐẠO)
[IMG]
* Quyền lợi khi tham gia: Tất cả các nhân sĩ đều được mượn miễn phí trọn bộ trang bị Hàng Long Chiến: Bộ phòng cụ tương đương Long Hồn cường hóa +16, Vũ khí tương đương Thần sa Thiên địa cường hóa +16.
* Qui tắc tính điểm:Tiêu diệt phe địch nhận điểm tích lũy. Phải tiêu diệt ít nhất 3 tên địch mới được nhận thưởng, sau mỗi trận đều có phần thưởng cơ bản.
(* Lưu ý: nhân vật ở cùng máy tính giết nhau không được tính điểm).
* Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.
*Phần thưởng cơ bản:
- Mức 1: 1 Huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 20 triệu exp
- Mức 2: 2 huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 30 triệu exp
- Mức 3: 3 huyền tinh 7, 2 vạn đồng khóa, 50 triệu exp
- Mức 4: 1 huyền tinh 8, 2 vạn đồng khóa, 80 triệu exp
- Mức 5: 2 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 100 triệu exp
- Mức 6: 3 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 150 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa) hạn sử dụng 24h
- Mức 7: 1 Huyền tinh 9, 2 Huyền tinh 8, 4v đồng khóa, 250 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa ) hạn sử dụng 24h
* Phần thưởng xếp hạng theo tuần:
Top 1:
- Hàng Long Lệnh x 20
- Đá Thăng Cấp x 30
- Đá Tinh Luyện x 30
- Đồng xu x 01 vạn
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 15 vạn
- Bạc Khóa x 250 vạn
- Exp x 600 triệu
Top 2:
- Hàng Long Lệnh x 15
- Đá Thăng Cấp x 25
- Đá Tinh Luyện x 25
- Đồng Xu x 8000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 10 vạn
- Bạc Khóa x 200 vạn
- Exp x 400 triệu
Top 3:
- Hàng Long Lệnh x 10
- Đá Thăng Cấp x 20
- Đá Tinh Luyện x 20
- Đồng Xu x 5000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 8 x 01
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 150 vạn
- Exp x 300 triệu
Top 4-10:
- Hàng Long Lệnh x 05
- Đá Thăng Cấp x 15
- Đá Tinh Luyện x 15
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 3000
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 100 vạn
- Exp x 200 triệu
Top 11-100:
- Hàng Long Lệnh x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 2000
- Đồng Khóa x 03 vạn
- Bạc Khóa x 50 vạn
- Exp x 100 triệu
CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM
A. THI ĐẤU MÔN PHÁI (HỖN CHIẾN 14 MÔN PHÁI)
[IMG]
Top 1: (Quán quân)
- Danh Hiệu Truyền Nhân Chưởng Môn Phái
- Tinh Hoa Thần Sa x 50
- Bạc Khóa x 200 vạn
- Bạc Thường x 50 vạn
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 20
- Đá Thăng Cấp x 15
- Đá Tinh Luyện x 15
Còn lại mỗi người nhận:
- Tinh Hoa Thần Sa x 10
- Bạc Khóa x 100 vạn
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 05
B. BẠCH HỔ ĐƯỜNG
* Phần thưởng qua ải (Tầng 1 x 01, Tầng 2 x 02, Tầng 03 x 03)
- Exp
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
- Rương Tạp Phẩm
- Rương Chân Nguyên 4 Kỹ Năng
- Mảnh Tìm Ngựa
C. CHIẾN TRƯỜNG TỐNG – KIM
- EXP
- Huyền Tinh 9 10
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
- Tinh hoa thần sa
- Đá Thăng Cấp
- Đá Tinh Luyện
- Đồng khóa
- Bạc Khóa
E. TIÊU DAO CỐC
* Phần xét theo độ khó và qua ải
- Thành công Ải nhận được:
- Exp
- Rương tạp phẩm
- Tinh hoa thần sa
F. PHÓ BẢN THẦN TRÙNG TRẤN, THỜI QUAN ĐIỆN
* Phần thường xét theo cửa ải (1-6)
- Mở rương mỗi ải nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh 6 /7 /8 /9 /10
- Tinh Hoa Thần Sa
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
- Đá Thăng Cấp
- Đá Tinh Luyện
[IMG]
G. TÀNG BẢO ĐỒ
* Phần thường xét theo điểm đánh giá
- Rương Tạp Phẩm
[IMG]
H. THƯƠNG HỘI
- Bạc Thường
- Bạc Khóa
- Tinh Hoa Thần Sa
- Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Áo
- Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Phù
[IMG]
I. TRANH ĐOẠT TẦN THỦY HOÀNG
- Tinh Hoa Thần Sa
- Hòa Thị Ngọc
- Danh vọng các loại
- Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác
[IMG]
K. TRANH ĐOẠT HỎA KỲ LÂN
- Rương phú quý
- Đá thăng cấp
- Đá tinh luyện
- Tinh hoa thần sa
- Hòa thị bích
- Huyền tinh 9
- Huyền tinh 10
- Huyền tinh 11
L. TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ
Đang cập nhật