Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2016
  Bài gửi
  1

  Cool Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên

  ►Lượt Xem: 586 ►Trả Lời: 0
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 04-23-2016 ►Đánh Giá:

  Trang chủ: http://kiemthe14.com/
  Tải game: http://kiemthe14.com/?page_id=42
  Đăng ký: http://kiemthe14.com/?page_id=22
  Facebook Giao Lưu: https://www.facebook.com/kiemthe14phai/
  Diễn đàn: https://www.facebook.com/Kiếmthế...3012747648641/
  CHƯƠNG I: HỖ TRỢ TÂN THỦ
  VŨ KHÍ THẦN SA
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  A. PHẦN THƯỞNG THAM GIA
  - Cấp 120
  - Bộ trang bị bạch ngân + 14
  - 100 Hòa Thị Bích
  - 200 Mảnh linh hồn chi nhẫn
  - 200 mảnh linh hồn hộ phù
  - 1 sách kỹ năng 110
  - Ngựa Trục nhật
  - 05 Dây Thanh Ti
  - Đồng hành 4 kĩ năng
  - 3 túi 24 ô
  - 1000 vạn bạc khóa
  - 5 vạn đồng khóa
  B. GIFTCODE
  - 100 Hòa Thị Bích
  - 5 Rương Cao Quý
  - 5 vạn đồng khóa
  - 1000 Tiền Du Long
  CHƯƠNG II: ĐUA TOP HOẠT ĐỘNG
  A. TOP TRANH ĐOẠT VÕ LÂM CAO THỦ (săn Boss)
  * Qui tắc tính điểm:Thứ hạng được xét khi lọt vào 3 đội có tổng sát thương Boss cao nhất (tất cả thành viên trong đội đều được xếp vào danh sách xếp hạng)
  * Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.
  * Phần thưởng xếp hạng theo tuần:
  Top 1:
  - Cửu Linh Bảo Hạp x 20
  - Đá Thăng Cấp x 30
  - Đá Tinh Luyện x 30
  - Đồng xu x 01 vạn
  - Huyền Tinh 10 x 02
  - Huyền Tinh 9 x 03
  - Huyền Tinh 8 x 03
  - Đồng Khóa x 15 vạn
  - Bạc Khóa x 250 vạn
  - Exp x 600 triệu
  Top 2:
  - Cửu Linh Bảo Hạp x 15
  - Đá Thăng Cấp x 25
  - Đá Tinh Luyện x 25
  - Đồng Xu x 8000
  - Huyền Tinh 10 x 02
  - Huyền Tinh 9 x 01
  - Huyền Tinh 8 x 03
  - Đồng Khóa x 10 vạn
  - Bạc Khóa x 200 vạn
  - Exp x 400 triệu
  Top 3:
  - Cửu Linh Bảo Hạp x 10
  - Đá Thăng Cấp x 20
  - Đá Tinh Luyện x 20
  - Đồng Xu x 5000
  - Huyền Tinh 10 x 02
  - Huyền Tinh 8 x 01
  - Đồng Khóa x 05 vạn
  - Bạc Khóa x 150 vạn
  - Exp x 300 triệu
  Top 4-10:
  - Cửu Linh Bảo Hạp x 05
  - Đá Thăng Cấp x 15
  - Đá Tinh Luyện x 15
  - Huyền Tinh 9 x 03
  - Huyền Tinh 8 x 01
  - Huyền Tinh 7 x 03
  - Đồng Xu x 3000
  - Đồng Khóa x 05 vạn
  - Bạc Khóa x 100 vạn
  - Exp x 200 triệu
  Top 11-100:
  - Cửu Linh Bảo Hạp x 02
  - Huyền Tinh 9 x 01
  - Huyền Tinh 7 x 03
  - Đồng Xu x 2000
  - Đồng Khóa x 03 vạn
  - Bạc Khóa x 50 vạn
  - Exp x 100 triệu
  TOP HÀNG LONG CHIẾN (PHI LONG ĐẠO)
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  * Quyền lợi khi tham gia: Tất cả các nhân sĩ đều được mượn miễn phí trọn bộ trang bị Hàng Long Chiến: Bộ phòng cụ tương đương Long Hồn cường hóa +16, Vũ khí tương đương Thần sa Thiên địa cường hóa +16.
  * Qui tắc tính điểm:Tiêu diệt phe địch nhận điểm tích lũy. Phải tiêu diệt ít nhất 3 tên địch mới được nhận thưởng, sau mỗi trận đều có phần thưởng cơ bản.
  (* Lưu ý: nhân vật ở cùng máy tính giết nhau không được tính điểm).
  * Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.
  *Phần thưởng cơ bản:
  - Mức 1: 1 Huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 20 triệu exp
  - Mức 2: 2 huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 30 triệu exp
  - Mức 3: 3 huyền tinh 7, 2 vạn đồng khóa, 50 triệu exp
  - Mức 4: 1 huyền tinh 8, 2 vạn đồng khóa, 80 triệu exp
  - Mức 5: 2 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 100 triệu exp
  - Mức 6: 3 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 150 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa) hạn sử dụng 24h
  - Mức 7: 1 Huyền tinh 9, 2 Huyền tinh 8, 4v đồng khóa, 250 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa ) hạn sử dụng 24h
  * Phần thưởng xếp hạng theo tuần:
  Top 1:
  - Hàng Long Lệnh x 20
  - Đá Thăng Cấp x 30
  - Đá Tinh Luyện x 30
  - Đồng xu x 01 vạn
  - Huyền Tinh 10 x 02
  - Huyền Tinh 9 x 03
  - Huyền Tinh 8 x 03
  - Đồng Khóa x 15 vạn
  - Bạc Khóa x 250 vạn
  - Exp x 600 triệu
  Top 2:
  - Hàng Long Lệnh x 15
  - Đá Thăng Cấp x 25
  - Đá Tinh Luyện x 25
  - Đồng Xu x 8000
  - Huyền Tinh 10 x 02
  - Huyền Tinh 9 x 01
  - Huyền Tinh 8 x 03
  - Đồng Khóa x 10 vạn
  - Bạc Khóa x 200 vạn
  - Exp x 400 triệu
  Top 3:
  - Hàng Long Lệnh x 10
  - Đá Thăng Cấp x 20
  - Đá Tinh Luyện x 20
  - Đồng Xu x 5000
  - Huyền Tinh 10 x 02
  - Huyền Tinh 8 x 01
  - Đồng Khóa x 05 vạn
  - Bạc Khóa x 150 vạn
  - Exp x 300 triệu
  Top 4-10:
  - Hàng Long Lệnh x 05
  - Đá Thăng Cấp x 15
  - Đá Tinh Luyện x 15
  - Huyền Tinh 9 x 03
  - Huyền Tinh 8 x 01
  - Huyền Tinh 7 x 03
  - Đồng Xu x 3000
  - Đồng Khóa x 05 vạn
  - Bạc Khóa x 100 vạn
  - Exp x 200 triệu
  Top 11-100:
  - Hàng Long Lệnh x 02
  - Huyền Tinh 9 x 01
  - Huyền Tinh 7 x 03
  - Đồng Xu x 2000
  - Đồng Khóa x 03 vạn
  - Bạc Khóa x 50 vạn
  - Exp x 100 triệu
  CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM
  A. THI ĐẤU MÔN PHÁI (HỖN CHIẾN 14 MÔN PHÁI)
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  Top 1: (Quán quân)
  - Danh Hiệu Truyền Nhân Chưởng Môn Phái
  - Tinh Hoa Thần Sa x 50
  - Bạc Khóa x 200 vạn
  - Bạc Thường x 50 vạn
  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 20
  - Đá Thăng Cấp x 15
  - Đá Tinh Luyện x 15
  Còn lại mỗi người nhận:
  - Tinh Hoa Thần Sa x 10
  - Bạc Khóa x 100 vạn
  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 05
  B. BẠCH HỔ ĐƯỜNG
  * Phần thưởng qua ải (Tầng 1 x 01, Tầng 2 x 02, Tầng 03 x 03)
  - Exp
  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
  - Rương Tạp Phẩm
  - Rương Chân Nguyên 4 Kỹ Năng
  - Mảnh Tìm Ngựa
  C. CHIẾN TRƯỜNG TỐNG – KIM
  - EXP
  - Huyền Tinh 9 10
  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
  - Tinh hoa thần sa
  - Đá Thăng Cấp
  - Đá Tinh Luyện
  - Đồng khóa
  - Bạc Khóa
  E. TIÊU DAO CỐC
  * Phần xét theo độ khó và qua ải
  - Thành công Ải nhận được:
  - Exp
  - Rương tạp phẩm
  - Tinh hoa thần sa
  F. PHÓ BẢN THẦN TRÙNG TRẤN, THỜI QUAN ĐIỆN
  * Phần thường xét theo cửa ải (1-6)
  - Mở rương mỗi ải nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh 6 /7 /8 /9 /10
  - Tinh Hoa Thần Sa
  - Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
  - Đá Thăng Cấp
  - Đá Tinh Luyện
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  G. TÀNG BẢO ĐỒ
  * Phần thường xét theo điểm đánh giá
  - Rương Tạp Phẩm
  [IMG]
  H. THƯƠNG HỘI
  - Bạc Thường
  - Bạc Khóa
  - Tinh Hoa Thần Sa
  - Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Áo
  - Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Phù
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  I. TRANH ĐOẠT TẦN THỦY HOÀNG
  - Tinh Hoa Thần Sa
  - Hòa Thị Ngọc
  - Danh vọng các loại
  - Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác
  Kiếm Thế 14 -Cố Bản Hồi Nguyên
  K. TRANH ĐOẠT HỎA KỲ LÂN
  - Rương phú quý
  - Đá thăng cấp
  - Đá tinh luyện
  - Tinh hoa thần sa
  - Hòa thị bích
  - Huyền tinh 9
  - Huyền tinh 10
  - Huyền tinh 11
  L. TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ
  Lần sửa cuối bởi tieuthutoan; 04-23-2016 lúc 02:38 PM

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]