Thiên Long Sát Kiếm - Miễn Phí 100%. Alpha Test vào 19h Ngày 24/4/2016!

- Đăng Kí : http://tlsk.gzonevn.net/register.html
- Tải Game : http://tlsk.gzonevn.net/download.html ( Đã cập nhật Link )
- Fanpage : https://www.facebook.com/Skf2016/?fref=ts
* Vài thông tin cơ bản :
- EXP : x700 [ Open x30 ]
- Drop : Rớt như mưa.
VÌ SEVER MIỄN PHÍ NÊN MÁY CHỦ CÓ VẺ KHÔNG ỔN BẰNG MẤY ĐỢT TRƯỚC, CÓ GÌ CÁC BẠN THÔNG CẢM NHÉ!
- Miễn phí 100%, không mở chức năng nạp thẻ. Tất cả đều tự săn trong game từ Điểm môn phái, Ngọc,...
- Sever cập nhật đầy đủ tất cả các thời trang cũng như trân thú mới nhất từ SOHU.
- Ngọc thời trang đầy đủ hiệu ứng, item đa dạng..
* Về phần cách chơi :
- Bạn nào chơi qua Thiên Long Thiên Mệnh chắc cũng rõ, bản này mình nâng cấp từ Thiên Mệnh lên, map train, map săn ngọc... 100% như Thiên Mệnh. Mình chỉ thay đổi vài thứ và cập nhật thêm nhiều cái mới thôi.
* Sau đây là hình ảnh : (Ấn vô ảnh để xem to hơn )

Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4
Cần Người Chiến Server Free gấp | Thiên Long Sát Kiếm -Alpha Test 19h ngày 24/4