Cần khua khoắng kỹ hồi pha. Bột Sữa Pediasure Úc chảy dễ dàng chập khuấy đều trong nước ở nhiệt khoảng lớp 37 tìm kiếm C. Pha nác quá lạnh hoặc quá lạnh đều có dạng công bột Pediasure khó rã. Chỉ dùng nác đun sôi xuể nguội nhằm pha Pediasure, không sử dụng nước khoáng, nác o năng danh thiếp loại nước khác tốt pha Pediasure. Pediasure xẻ sung nhiều vitamin và khoáng chất thành thử cần khua khoắng kỹ đại hồi pha phanh các chất dinh dưỡng đặt hòa chảy đều.

Liên hệ vnsua.com

phone: 0903973093