1, Lời ban đầu
Thân chào các bạn cùng niềm đam mê cháy bỏng : Võ Lâm Truyền Kỳ
Nhằm đêm lại 1 sân chơi đúng nghĩa thõa niềm đam mê của các bạn
Chúng tôi, những người làm game mong muốn đem lại 1 nơi là điểm dừng chân cho niềm đam mê đó
Từ đó Võ Lâm Kí Ức được ra đời với tiêu chí : Thế Giới Võ Lâm - Mái Ấm Gia Đình
2, Trang chủ Game
Trang chủ : http://volamkiuc.com
Đăng ký : http://volamkiuc.com/account
Facebook : http://facebook.com/volamtruyenkyctc2016
3, Hỗ trợ tân thủ VIP
+ Cấp độ 80
+ 01 Sét Kim Phong
+ 01 Ngựa Tân Thủ
+ 2000 lượng
+ Vật phẩm tân thủ
4, Thông tin tính năng Game
- Dã Tẩu
- Tống Kim
- Vượt Ải
- Boss Hoàng Kịm
- Boss Sát Thủ
- Boss Phong Lăng Độ
- Phong Lăng Độ
- Hạt Huy Hoàng
- Truy Tìm Rương Báu
- Boss Tiên Kiếm
- Shop Điểm Hoạt Động
- Nâng Cấp Item Xanh
- Công Thành Chiến
- Bản Đồ Train Bang Hội
- Khu Vực Bang Chiếm Thành
- Đại Chiến Bang Hội
- Và nhiều tính năng khác,...
5, Một vài hình ảnh trước đây Game đã hoạt động
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
2. Rao vật phẩm kênh chat
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
3. Boss ra theo giờ , chuẩn VNG
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%
4. Chức năng ngồi bán hàng giúp cho các khu chợ thêm nhộn nhịp .
[Võ Lâm Kí Ức] Hỗ Trợ Tân Thủ VIP - Autoingame Free 100%