[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
Trang chủ: http://loe.vigo.vn/
Thể loại: MMORPG 3D non-target
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đăng ký: https://id.vigo.vn/ssogame/register....%2Floe.vigo.vn
Download: http://ads.vigo.vn/adclick?id=32&lin...nhDinhMenh.rar
Server: Salvador
Closed Beta (không reset): 15/06 - Unicorn
Guild: GVN - Unicorn(Recruiting)
Update 08/08: Max level 85
- Trang bị mới
- Map mới Jairam
- Costume cướp biển
- Mount cấp 2
Trailer:

I. Giới Thiệu Class & Skill:
1. Kiếm sỹ:
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
Lên level 40 có hai class phụ:
- Video Kiếm thần & Sát thủ
2. Xích Nữ
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
- Video Xích đao & Thích khách
3. Thuật sư
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
- Video Pháp sư & Vu sư
4. Đấu sĩ
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
- Video Hiệp sĩ & Dũng sĩ
II. Giới Thiệu Maps
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
III. Giới Thiệu Giao Diện
1. Giao diện chính
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
2. Chỉ số nhân vật
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
[Thảo luận] Chiến Binh Định Mệnh Online (Lune of Eden) – Vietnamese version of 3D MMO
IV. Clip hướng dẫn
- Chat
- Cường hóa
- Chiến đấu: Part 1 & Part 2
- Nhiệm vụ
- Dịch chuyển
Updating ...