Dùng virus Ebola chế tạo bom khủng bố: Cơn ác mộng của toàn thế giới?

Nếu bọn khủng bố chế tạo được bom bẩn chứa virus Ebola, đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp cho toàn nhân loại. ( Xem tiếp tại: Tin tức online)Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn khủng bố chế tạo bom có chứa Ebola-tinhot365.net