TTTH : Cập nhật tính năng tự động đăng nhập
Auto Tự Động Login Tình Trong Thiên Hạ
VLAuto là chương trình hỗ chơi game tự động cho game Võ Lâm Truyền Kỳ Tình Trong Thiên Hạ, được xây dựng nhằm mục đích tạo ra một môi trường lập trình để hỗ trợ một số tính năng chơi game tự động.
Và tiếp đây, Bổn Trang xin giới thiệu đến quý đồng đạo vào ngày 28/07/2014, phiên bản 0.01 của KAuto sẽ cập nhật thêm tính năng mới.
VLAuto phiên bản 0.01
- VLAuto 0.01 sẽ được cập nhật thêm vào ngày 28/07/2014 với tính năng mới như sau:
Tính năng tự động đăng nhập (AutoLogin).
TTTH : Cập nhật tính năng tự động đăng nhập
TTTH : Cập nhật tính năng tự động đăng nhập
Cập nhật VLAuto phiên bản 0.01