SS6.MUSV.ORG- LORENCIA BÁN ĐỒ FULL WING FULL HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
Máy Chủ: "TEEMO"


.:: Open Beta - 18hH00 30/04/2016 ::.

Trang chủ:http://ss6.musv.org
Tài Khoản:http://taikhoan.musv.org
Diễn đàn: http://diendan.musv.org/forum
Hỗ trợ trực tuyến:
Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom. Wing mới ss8 ( 7 loại wing ss8 )
Drop item : 30%.
Drop exp : 200x ngày thường (250x giờ vàng và cuối tuần)
Anti hack: ICM version Professioner