**** Thiên Long Bát Bộ 3D ****

★★★ ★★★ Khai Mở Máy Chủ Nhập Thế ★★★ ★★★


Ra Mắt mày chủ Không Bán Ngọc - Tất cả đều có thể săn - Hệ Thống Boss đa dạng - Chỉ cần chăm - Có tất cả!

Alpha Test : 12h Trưa Thứ 3 03/05/2016
- Có sẵn ngọc cao cấp để các bạn trãi nghiệm.
- Có sẵn Long Văn Cấp 100.
-Cho Nhận Điêu Văn cấp cao nhất.
Chính thức OPEN TLBB Máy Chủ Mới NHẬP THẾ vào 12h Trưa ngày 07/05/2016
----------------------------------------------------------------------
➡Trang Chủ: http://tlbb-3d.com/news/
➡Đăng Ký: http://tlbb-3d.com/news/id/?route=register
➡Tải Game: http://tlbb-3d.com/news/news.php?cat...-thien-long-3d

➡Fanpage: https://www.facebook.com/98779917126...62096353331001

➡Thiên Long Cày Cuốc
➡Exp: x10 , Drop: x2
➡Ổn Định - Lâu Dài - Không Cần Nạp - Vẫn Thành VIP
➡Tất cả đều có thể săn!!!
----------------------------------------------------------------------
Đua TOP OPEN Beta:
- TOP 1 : Trùng Lâu Ngọc + 30 Nguyên Liệu Cấp 8 + 300k ĐMP
- TOP 2 : Trùng Lâu Ngọc + 20 Nguyên Liệu Cấp 8 + 200k ĐMP
- TOP 3 : 200k ĐMP + 20 Nguyên Liệu Cấp 8
- TOP 4 Đến 10 : 100k ĐMP + 15 Nguyên Liệu Cấp 8
----------------------------------------------------------------------
TL Nhập Thế(cc)-TEST 12H00 CHIỀU T3 03/05-OPEN 12H TRƯA THỨ 6 07/05
TL Nhập Thế(cc)-TEST 12H00 CHIỀU T3 03/05-OPEN 12H TRƯA THỨ 6 07/05
TL Nhập Thế(cc)-TEST 12H00 CHIỀU T3 03/05-OPEN 12H TRƯA THỨ 6 07/05
TL Nhập Thế(cc)-TEST 12H00 CHIỀU T3 03/05-OPEN 12H TRƯA THỨ 6 07/05

+Boss Hậu Hoa Viên, Quân Thiên Vương Lăng : săn ngọc , CCHTP, Nguyên liệu 8
+Săn Vàng để đổi Điểm Tặng.
+Đi Ác Tặc + Ác Bá để săn CCHTP, Ngọc các loại.
+Đi Sát Tinh để lấy phiếu Điểm Tặng, Ngọc , Trứng Pet .v.v
+Săn Boss ở rất nhiều map và đi các phụ bản để lấy phiếu ĐT , Ngọc và các vật phẩm có giá trị khác.
+Và nhiều hoạt động hấp dẫn khác
+Nhiều Sự kiện do BQt tổ chức hấp hẫn , độc đáo...
----------------------------------------------------------------------
Giới Thiệu Server:
★Thể loại: Cày cuốc , chăm là có tất cả!!!
★Server 11 Môn Phái.
★Chức Năng: Long Văn, Võ Hồn
★Chức Năng: Tiến Cấp Thần Binh
★Chức Năng: Bí Tịch , Tu Luyện hấp dẫn...
★Hệ Thống Nguyên Đỉnh , Quan Ấn cực kỳ đặc sắc
★Phó Bản đặc sắc : Khiêu Chiến Võ Lâm , Hư Không Huyền Cảnh , Đoạt Bảo , Tụ Hiền Trang .v.v.v
★Map Boss vô cùng đa dạng rớt Phiếu Điểm Tặng , Ngọc .v.v.
★Pet mới siêu Hot % Thời trang, Thú cưỡi cực mới..v..v...