Mu moi ra thang 5 2016 - Mu 1102 Season 9


CÁC BẠN ĐÃ THỬ CHƯA

OPEN ngày 05/05/2016

Http://MU1102.US
Http://MU1102.US
Cách chơi độc và lạ, kiếm đồ không cần phải nạp thẻ

khác hẳn với các mu khác

chơi và pk cực kỳ thú vị.

không ủy thác

giới hạn rs - có 2 sv - PK - và NonPK

không giới hạn dame, hiện thị máu thật dame thật

săn boss kundun rớt cánh SS8

săn quái vàng rớt box.... ném ra đồ full