Trang chủ : http://tanthanlong.com
Group : https://www.facebook.com/groups/thanlongbatbo
Fanpage : https://www.facebook.com/tanthanlong
EXP : 10
Drop: 3
Phiên bản được phát triển dựa trên phiên bản cũ 3.67 được sửa hoàn thiện skill các phái + thêm các chức năng mới nhất
1. Trang bị trân thú
2. Chuẩn hóa Chân Nguyên theo Vinagame
3. Thêm chức năng võ cụ tinh thông trang bị
4. Kích hoạt chiến trường cổ phụng hoàng cổ thành
Trang bị trùng lâu chỉ săn nguyên liệu có được qua 2 boss Bàn Cổ + Boss Thế Giới . Giới hạn ngọc cao nhất cấp 7. Mọi vật phẩm có thể kiếm được thông qua phụ bản. Hạn chế bán shop

Các tính năng chính
Miễn Phí 100%. các vật phẩm done đều có thế săn được. Tiền tệ trong game được trao đổi linh hoat. EXP đổi điểm tăng, ĐMP đổi điểm tặng .....
+ Miễn phí : Đục lỗ, thần khí, thời trang, thú cưỡi, pet, ngọc cấp 4, bí tịch - yếu quyết, nguyên liệu,...
+ Donate : nguyên liệu linh tinh,... CCHTP ko bán bắt buộc săn để lên 7 ( Các loại boss rơi như mưa )
+ Lưu ý skill học ối ỉa , miễn bàn !
- Hệ thống điêu văn + võ hồn đẹp và chuẩn
- Skill Ngũ Tuyệt + Kỹ năng tiến cấp
- Thần khí hải vực
- Ám khí cấp 70 băng phách thần châm
- Thú cưỡi thời trang option
- Thời trang phối sức
- Đầy đủ các map mới như Quân Thiên Vương Lăng + Đại Côn Di Hài + Huyền Hải....
- Tập họp những NPC cần thiết tại đại lý
- Các Auto-Event phụ bản hoàn chỉnh
- Hệ thống tu luyện hoàn chỉnh
- Hệ thống 3 thành thị mới
- Trùng Lâu 6 hiệu ứng: Gồm 5 món ( Giới - Kiên - Ngọc - Liên - Giáp - Đáy ) chỉ dành cho event đặc biệt như Đua TOP. Hoặc có thể săn rất lâu để đạt được.
- Nhiều cập nhật mới:
+ Phụ bản binh thánh kì trận
+ Phụ bản tứ tuyệt trang
+ Phụ bản thiếu thất sơn
+ Phụ bản thập nhị sát tinh
+ Sinh tiêu lôi đài chuẩn
+ Nhuộm màu thời trang
+ Tu luyện
+ Chế tạo Băng phách thần châm
+ Hệ thống Võ hồn - Long văn
+ Bí tịch ngũ tuyệt
+ Skill tiến cấp
+ Trân thú mới, thời trang mới
+ Hệ thống bản đồ, map train mới
+ Đục lỗ : Long văn - Võ hồn - thú cưỡi
+ Hệ thống skill chuẩn - cân bằng các phái
- Trang bị: dùng đồ chế 9x
- Hệ thống Võ Hồn, skill Võ hồn (chuẩn hóa 95%)
- Hệ thống trang bị trân thú [mới]
- Hệ thống Tu luyện (chuẩn hóa 99%)
- Hệ thống Điêu văn trang bị (chuẩn hóa 95%)
- Hệ thống Bí tịch ngũ tuyệt (chuẩn hóa 90%)
- Phụ bản Hư Không Huyễn Cảnh (chuẩn hóa 95%)
- Hệ thống Long Văn (chuẩn hóa 95%)
- Phụ bản Phụng Minh Vương Lăng (chuẩn hóa 90%)
- Hệ thống Chân Nguyên
- Hệ thống Tinh Thông Trang bị
- Hệ thống các sự kiện hằng ngày: Đổi điểm hoạt động, Quà Tăng Cấp
- Hệ thống Phụng Hoàng Cổ Thành [mới]
- Hệ thống Yếu Quyết
- Hệ thống Boss Bàn Cổ - Boss Thế Giới
- Event Áp giải tiêu xa - vận phiêu
- Chức năng cường hóa xuyên thích - giảm kháng đến âm
- Hệ thống Tu Luyện Võ Học
- Hệ Thống PK Bang Hội - Kịch Tình ....
- Trang bị mới Hào Hiệp Ấn cùng các hiệu ứng kèm theo
- Thời trang -thú cưỡi- trân thú cập nhật mới nhất Sohu vô cùng phong phú
Tân Thần Long khai mở máy chủ Thanh Long 10h ngày 8-5
Tân Thần Long khai mở máy chủ Thanh Long 10h ngày 8-5
Tân Thần Long khai mở máy chủ Thanh Long 10h ngày 8-5