Không nói nhiều vào là sẽ hiểu một đống phiên bản hack cho server game của điện thoại, tha hồ bá trong sv chính nhé.
Trang: Tại đây