Sửa điện thoại Lenovo Ra khỏi hộp, màn hình hiển thị trên GS7 trông tuyệt đẹp. Đó là sáng và sống động, với màu sắc mà bật.

Nhưng, vì nó sử dụng công nghệ Super AMOLED thay vì LCD một số có thể cảm thấy một chút bão hòa với màu sắc mà chỉ là quá mạnh. Điều này có thể được thay đổi một chút mặc dù, tùy thuộc vào sở thích của bạn. Đi vào phần hiển thị của menu Cài đặt và nhấn vào Screen Mode. Ở đó Sửa điện thoại htc sẽ thấy một vài tùy chọn khác nhau.
*

Cách thay đổi chế độ màn hình của Samsung Galaxy S7 giá rẻ


hiển thị thích ứng là mặc định và điều này sẽ tự động điều chỉnh màn hình tùy thuộc vào môi trường xung quanh của bạn. điện ảnh AMOLED làm cho mọi thứ thậm chí nhiều hơn bão hòa, với AMOLED ảnh hơi ít như vậy. chế độ cơ bản dulls các màu sắc ra một chút trong một nỗ lực để làm cho mọi thứ thật hơn với cuộc sống. Sửa điện thoại Asus