[Trụ Tiên 2] Khai Mở Máy Chủ ALPHATEST Trong 18 Tiếng Máy Chủ S1 Cửu Thiên, Hỗ Trợ Trang Bị Khủng.

hắc ám tru tiên private ngon
NPH Võ Lâm Cửu Thiên xin thông báo!
Khi đến với máy chủ ALPHATEST ( có reset nhân vật) người chơi sẽ được tham gia và chơi game hoàn toàn miễn phí, người chơi khi tham gia game sẽ được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, có thể giao lưu học hỏi kinh nghiệm chơi game của những người chơi game trước khi OPEN. Lưu ý ngoại trừ KNB, những thứ người chơi nhận được trong hỗ trợ sẽ là Hỗ Trợ Tân Thủ khi
Trang Chủ: http://VoLamCuuThien.Com
Đăng Ký: http://VoLamCuuThien.Com
Đăng Nhập: http://VoLamCuuThien.Com

Thời Gian ALPHATEST: 19:00 12/5/2016
OPEN BETA.
Hỗ Trợ ALPHATEST cùng với Tân Thủ OPEN:
ALPHATEST
-9999999999 KNB Không Khóa
-9999999999 KNB Khóa
-9999999999 ĐồngKhông Khóa
-9999999999 Đồng Khóa

OPEN BETA
- 1 Bộ Trang Bị Hồ Tiên
- Vip Nửa Năm
- Thần Kiếm Tọa Kỵ
- Pháp Bảo Lưu Luy Tháp
- Túi Bảo Thạch Cấp 8
- 1.000 vạn tiền đồng
- 500 vạn KNB Khóa

Một Số Hình Ảnh UPDATE Trong Thời Gian Tới:
hắc ám tru tiên private ngon
hắc ám tru tiên private ngon
hắc ám tru tiên private ngon
hắc ám tru tiên private ngon