Việc gia tăng trí thông minh của não bộ đến “siêu tưởng” như trong những bộ phim của Mavel comic hay DC comic thì con người chưa đạt đến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên thông minh hơn ở tại thời điểm này thì infographic về trí thông minh dưới đây sẽ giúp bạn.

5 sở thích giúp tăng cường trí thông minnh

Xem thêm các thông tin về trí thông minh của trẻ tại : https://thongminhdadien.vn/