trang chủ http://volamnamviet.ga/ Or http://volamnamviet.vn.ae/
Fafebook : http://www.facebook.com/profile.php?id=100012152496399


Phiên Bản CTC kết Hợp Mới Hiện Tại

Cáy Cuốc Điểm Mới Lạ

Tính năng cày xu khóa hấp dẫn

event phong phú và cập nhật hàng tuần

Tỷ lệ nạp thẻ vừa phải

Mọi trang bị đều có thể cày cuốc

Hổ trộ cày cuốc tối đa

Kinh nghiệm + tiền vạn vừa phải

Tống Kim

Vượt Ải

Liên Đấu.

Hái Quả Huy Hoàng

Chuyển Sinh

Danh Hiệu

Trồng Cây

9h30 Ngày 15.5.2016 Open Võ Lâm Nam Việt CTC Cày Xu Khóa Event Free