Khai quat ve dau doc kiem soat ra vao bang the DaiHanCorp

DAIHANCORP phan phoi da dang thiet bi dung cho kiem soat ra vao ky thuat so hoat dong doc lap hay ket noi PC voi ban phim , van tay va the chip ket hop dap ung hau nhu moi nhu cau ve access control : PIN hoac the tu , PIN va the proximity ket hop , the chip va van tay va cuoi cung la the thong minh va van tay & PIN ket hop

Hau het cac thiet bi DAIHANCORP EntryCheck co the gan trong nha, ngoai troi va kha nang chong pha hoai ,kha nang dung cho giai phap doc lap hoac ket noi PC.

Cac tinh nang cac he thong kiem soat cua ra vao

Tinh nang an toan : Cua vao ra luon o trang thai kiem soat voi bat ky thoi gian do ban chon truoc. Ngay ca khi he thong bi mat dien he thong kiem soat cua vao ra van hoat dong

Tinh nang tai su dung : Cac phu kien phan cung nhu la o khoa dien , cam bien, va dau doc the co kha nang hoan doi cho nhau giua cac he thong kiem soat cua ra vao khac nhau . No mang tinh chat tai su dung khi ban di doi noi lam viec giup ban tiet kiem mot chi phi dang ke

Tinh nang bao dong chong trom : He thong co kha nang phat am thanh canh bao neu co su xam nhap trai phep nhu dap pha cay cua

Tinh nang quan ly dua ruoc : Quan ly kiem soat luu tru thoi diem dua don cua phu huynh hoc sinh cho cac truong tieu hoc

DAIHANCORP.COM – EMAIL : mrvan@daihancorp.com – HOTLINE : 0903-734-162