mongdu .tk (xóa khoản trắng)
⚠⚠ Để nhận được Vip 10, 200k KNB cũng như quà nạp đầu, nhận điểm tích lũy nạP.