Hi coi như tiền trà nước ae nào muốn share share e vs nha
E muốn học thêm vài thứ nữa e sẽ trả học phí