Đến với DaiHanCorp đảm bảo tổ chức của bạn sẽ có hệ thống kiểm soát ra vào chuyên nghiệp với các tính năng quản lý cần thiết để kiểm soát cửa ra vào

Điều quan trọng với tất cả các công ty là đúng người có quyền ra vào doanh nghiệp của bạn. Bất kể công ty của bạn là nhỏ hay lớn, DaihanCorp vẫn có thể cung cấp một giải pháp kiểm soát ra vào cửa như các công ty thương mại, khu vực công cộng , các tổ chức giáo dục và của chính phủ.

Các hệ thống kiểm soát ra vào cửa của DaiHanCorp sẽ quản lý & kiểm soát các khía cạnh quan trọng của việc vào ra khi có một ai đó đến giao dịch tại công ty của bạn.

Software Acess và phần cứng ( khóa điện, máy thẻ/vân tay ) của hệ thống kiểm soát vào ra sẽ kiểm soát tất cả các địa điểm của cá nhân đã đi lại trong văn phòng của bạn , nó cung cấp đầy đủ lộ trình của người đó từ thời điểm vào đến thời điểm ra & bạn cũng có thể giám sát tất cả nhân viên trong công ty & bạn có thể thiết lập quyền truy cập vào ra cho các nhân viên hoặc nhóm chính xác vào thời điểm nào là có quyền ra vào cửa

DaiHanCorp nhà cung cấp kiểm soát vào ra Settler công ty chúng tôi có đa dạng thiết bị phù hợp với các nhu cầu của bạn. Chúng tôi có khả năng đáp ứng các giải pháp riêng biệt phù hợp với công trình xây dựng hiện tại của bạn sao cho an toàn & dễ dàng sử dụng , kiểm soát .

DAIHANCoRP.COM – TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIẢI PHÁP ACCESS CONTROL CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM