Trong quá trình sử dụng Samsung Galaxy A5 2016 nói riêng và các dòng điện thoại khác nói chung, có thể sẽ có những lúc người dùng không muốn nhận điện thoại của những thuê bao không mong muốn. Bài viết dưới đây xin phép được chia sẻ cách chặn cuộc gọi cho Samsung Galaxy A5 2016 của Samsung.1. Cách chặn cuộc gọi cho Samsung Galaxy A5 2016

- Bước 1: Từ màn hình chính, chọn biểu tượng “Điện thoại”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 2: Bấm chọn “Nhật kí”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 3: Tìm số điện thoại mà bạn muốn chặn ở trong “Nhật kí”, sau đó chạm và giữ vài giây vào số điện thoại ấySamsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 4: Khi nhìn thấy trên số mà bạn đã chạm và giữ đó bật dấu “V”, bạn chọn dấu 3 chấm ở góc phải bên trên màn hình.Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 5: Chọn “Thêm vào danh sách tự động từ chối” để hoàn tất việc chặn.Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?2. Cách quản lí danh sách chặn cuộc gọi

- Bước 1: Từ màn hình chính, vào biểu tượng “Điện thoại”, bấm chọn “Nhật kí”, sau đó bấm chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm góc phải phía trên màn hình giao diện “Nhật kí”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 2: Bấm chọn “Cài đặt”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 3: Bấm chọn “Cuộc gọi”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 4: Bấm chọn “Từ chối cuộc gọi”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 5: Bấm chọn “Danh sách tự động từ chối”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 6: Bấm chọn vào dấu 3 chấm góc phải màn hình trong giao diện “Danh sách tự động từ chối”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 7: Bấm “Chọn”.Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?Tại đây màn hình sẽ hiện lên giao diện các số đã chọn, bạn có thể bấm chọn chặn tất cả các số có trong danh sách tự động từ chối hoặc tùy chọn những số cần chặn.Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?Hoặc bạn cũng có thể thêm số cần chặn bằng cách bấm vào dấu “+” góc bên phải phía trên giao diện “Danh sách tự động từ chối”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?- Bước 8: Nếu bạn muốn xóa danh sách số điện thoại cần chặn, hãy chọn biểu tượng thùng rác ở góc bên phái phía trên giao diện “Đã chọn”Samsung Galaxy A5 2016 hay bị gọi để phá?Vừa rồi là đôi điều chia sẻ về việc chặn cuộc gọi trên Samsung Galaxy A5 2016. Hy vọng, khi cần đến, bằng những hướng dẫn này, các bạn sẽ thực hiện thành công việc chặn cuộc gọi.